Pogoji in določila

Dobrodošli v NajboljsaSpletnaIgralnica!

Ti pogoji in določila opisujejo pravila in predpise za uporabo spletnega mesta družbe K2 IGaming Partners, ki se nahaja na naslovu https://najboljsaspletnaigralnica.si/.

Predvidevamo, da z dostopom do tega spletnega mesta sprejemate te pogoje in določila. Ne uporabljajte še naprej NajboljsaSpletnaIgralnica, če se ne strinjate z vsemi pogoji, navedenimi na tej strani.

Piškotki:

Spletno mesto uporablja piškotke, ki vam pomagajo prilagoditi vašo spletno izkušnjo. Z dostopom do NajboljsaSpletnaIgralnica ste se strinjali z uporabo zahtevanih piškotkov.

Piškotek je besedilna datoteka, ki jo strežnik spletne strani namesti na vaš trdi disk. Piškotkov ni mogoče uporabiti za izvajanje programov ali pošiljanje virusov na vaš računalnik. Piškotki so edinstveno dodeljeni vam in jih lahko prebere samo spletni strežnik v domeni, ki vam je izdal piškotek.

Piškotke lahko uporabljamo za zbiranje, shranjevanje in sledenje informacij v statistične ali trženjske namene za delovanje naše spletne strani. Lahko sprejmete ali zavrnete neobvezne piškotke. Obstaja nekaj obveznih piškotkov, ki so potrebni za delovanje našega spletnega mesta. Za te piškotke ni potrebno vaše soglasje, saj vedno delujejo. Upoštevajte, da s sprejetjem zahtevanih piškotkov sprejemate tudi piškotke tretjih oseb, ki se lahko uporabljajo prek storitev, ki jih zagotavljajo tretje osebe, če take storitve uporabljate na našem spletnem mestu, na primer okno za prikaz videoposnetkov, ki ga zagotavljajo tretje osebe in je vključeno v naše spletno mesto.

Licenca:

K2 IGaming Partners in/ali njegovi dajalci licenc so lastniki pravic intelektualne lastnine za vse gradivo na NajboljsaSpletnaIgralnica, razen če je navedeno drugače. Vse pravice intelektualne lastnine so pridržane. Do tega lahko dostopate s strani NajboljsaSpletnaIgralnica za svojo osebno uporabo ob upoštevanju omejitev, določenih v teh pogojih.

Ne smete:

 • kopirati ali ponovno objavljati gradiva iz NajboljsaSpletnaIgralnica
 • prodajati, dajati v najem ali podlicencirati gradiva iz NajboljsaSpletnaIgralnica
 • razmnoževati, podvajati ali kopirati gradiva iz NajboljsaSpletnaIgralnica
 • ponovno razširjanje vsebine iz NajboljsaSpletnaIgralnica
 • Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa te pogodbe.

Deli tega spletnega mesta ponujajo uporabnikom možnost objavljanja in izmenjave mnenj ter informacij na določenih področjih spletnega mesta. Družba K2 IGaming Partners ne filtrira, ureja, objavlja ali pregleduje komentarjev pred njihovo prisotnostjo na spletnem mestu. Komentarji ne odražajo stališč in mnenj družbe K2 IGaming Partners, njenih zastopnikov in/ali podružnic. Komentarji izražajo stališča in mnenja osebe, ki jih objavi. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, družba K2 IGaming Partners ni odgovorna za Komentarje ali kakršno koli odgovornost, škodo ali stroške, povzročene in/ali nastale zaradi uporabe in/ali objave in/ali pojava Komentarjev na tem spletnem mestu.

Družba K2 IGaming Partners si pridržuje pravico, da spremlja vse komentarje in odstrani vse komentarje, ki se lahko štejejo za neprimerne, žaljive ali povzročajo kršitev teh splošnih pogojev.

Zagotavljate in izjavljate, da:

 • ste upravičeni do objave Komentarjev na našem spletnem mestu in imate za to vsa potrebna dovoljenja in soglasja;
 • Komentarji ne posegajo v nobeno pravico intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, patenti ali blagovnimi znamkami katere koli tretje osebe;
 • Komentarji ne vsebujejo žaljivega, obrekovalnega, žaljivega, nespodobnega ali kako drugače nezakonitega gradiva, ki je vdor v zasebnost.
 • Komentarji se ne bodo uporabljali za nagovarjanje ali promocijo poslovanja ali običajev ali predstavitev komercialnih dejavnosti ali nezakonitih dejavnosti.

Družbi K2 IGaming Partners podeljujete neizključno licenco za uporabo, razmnoževanje, urejanje in pooblaščanje drugih za uporabo, razmnoževanje in urejanje vseh vaših komentarjev v vseh oblikah, formatih ali medijih.

Hiperpovezave na našo vsebino:

Naslednje organizacije se lahko brez predhodne pisne odobritve povežejo z našo spletno stranjo:

 • vladne agencije;
 • iskalniki;
 • novičarske organizacije;
 • Distributerji spletnih imenikov lahko vzpostavijo povezavo do našega spletnega mesta na enak način, kot vzpostavijo hiperpovezavo do spletnih mest drugih podjetij, ki so navedena na seznamu, in
 • akreditirana podjetja v celotnem sistemu, razen neprofitnih organizacij, dobrodelnih nakupovalnih središč in skupin za zbiranje sredstev za dobrodelne namene, ki ne smejo vzpostaviti hiperpovezave do našega spletnega mesta.

Te organizacije lahko vzpostavijo povezavo do naše domače strani, publikacij ali drugih informacij na spletnem mestu, če je povezava: (a) ni na noben način zavajajoča; (b) ne pomeni lažnega namigovanja na sponzorstvo, potrditev ali odobritev stranke, ki povezuje, in njenih izdelkov in/ali storitev; in (c) sodi v kontekst spletnega mesta stranke, ki povezuje.

Upoštevamo in odobrimo lahko tudi druge zahtevke za povezave, ki jih predložijo naslednje vrste organizacij:

 • splošno znani viri potrošniških in/ali poslovnih informacij;
 • spletna mesta skupnosti dot.com;
 • združenja ali druge skupine, ki predstavljajo dobrodelne organizacije;
 • distributerji spletnih imenikov;
 • spletni portali;
 • računovodska, odvetniška in svetovalna podjetja ter
 • izobraževalne ustanove in trgovinska združenja.

Zahtevke za povezavo teh organizacij bomo odobrili, če se bomo odločili, da: (a) zaradi povezave ne bomo imeli neugodnega mnenja o sebi ali o naših akreditiranih podjetjih; (b) organizacija pri nas nima negativnih zapisov; (c) korist, ki nam jo prinaša vidnost hiperpovezave, odtehta odsotnost družbe K2 IGaming Partners; in (d) povezava je v okviru splošnih informacij o virih.

Te organizacije se lahko povežejo z našo domačo stranjo, če je povezava: (a) ni na noben način zavajajoča; (b) ne pomeni lažnega namigovanja na sponzorstvo, potrditev ali odobritev stranke, ki povezuje, in njenih izdelkov ali storitev; in (c) sodi v kontekst spletnega mesta stranke, ki povezuje.

Če ste ena od organizacij, navedenih v zgornjem odstavku 2, in želite vzpostaviti povezavo z našim spletnim mestom, nas morate o tem obvestiti tako, da pošljete elektronsko sporočilo na naslov K2 IGaming Partners. Navedite svoje ime, ime organizacije, kontaktne podatke ter URL vašega spletnega mesta, seznam vseh URL-jev, s katerih nameravate vzpostaviti povezavo do našega spletnega mesta, in seznam URL-jev na našem spletnem mestu, na katere želite vzpostaviti povezavo. Na odgovor počakajte 2-3 tedne.

Odobrene organizacije lahko vzpostavijo hiperpovezavo do našega spletnega mesta na naslednji način:

 • z uporabo imena naše družbe ali
 • z uporabo enotnega iskalnika virov, na katerega se povezuje, ali
 • z uporabo katerega koli drugega opisa našega spletnega mesta, na katerega se povezuje, ki je smiseln v okviru in obliki vsebine na spletnem mestu stranke, ki vzpostavlja povezavo.
 • Brez licenčne pogodbe o blagovni znamki uporaba logotipa ali druge umetnine družbe K2 IGaming Partners za povezovanje ni dovoljena.

Odgovornost za vsebino:

Za vsebino, ki je prikazana na vaši spletni strani, ne odgovarjamo. Strinjate se, da nas boste zaščitili in branili pred vsemi zahtevki, ki se pojavijo na vaši spletni strani. Na nobeni spletni strani se ne sme prikazati povezava(-e), ki bi se lahko razlagala kot žaljiva, nespodobna ali kazniva ali ki krši, drugače krši ali zagovarja kršitev ali drugo kršitev pravic tretjih oseb.

Pridržanje pravic:

Pridržujemo si pravico, da od vas zahtevamo odstranitev vseh povezav ali posamezne povezave do našega spletnega mesta. Strinjate se, da boste na zahtevo takoj odstranili vse povezave do našega spletnega mesta. Prav tako si pridržujemo pravico, da kadar koli spremenimo te pogoje in svojo politiko povezav. Z nenehnim povezovanjem z našo Spletno stranjo se strinjate, da ste zavezani tem pogojem in določilom za povezovanje in jih upoštevate.

Odstranitev povezav z našega spletnega mesta:

Če na našem spletnem mestu najdete povezavo, ki je iz kakršnega koli razloga žaljiva, nas lahko kadar koli kontaktirate in obvestite. Prošnje za odstranitev povezav bomo preučili, vendar tega nismo dolžni storiti ali vam neposredno odgovoriti.

Ne zagotavljamo, da so informacije na tem spletnem mestu pravilne. Ne jamčimo za njihovo popolnost ali točnost in ne obljubljamo, da bomo zagotovili, da bo spletno mesto še naprej na voljo ali da bo gradivo na njem posodobljeno.

Izjava o omejitvi odgovornosti:

V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, izključujemo vse izjave, jamstva in pogoje v zvezi z našim spletnim mestom in uporabo tega spletnega mesta. Nobena določba v tem izvzetju odgovornosti ne bo:

 • omejuje ali izključuje našo ali vašo odgovornost za smrt ali telesne poškodbe;
 • omejuje ali izključuje našo ali vašo odgovornost za goljufijo ali goljufivo zavajanje;
 • ne omejuje naše ali vaše odgovornosti na način, ki ni dovoljen v skladu z veljavno zakonodajo; ali
 • ne izključuje katere koli naše ali vaše odgovornosti, ki je po veljavni zakonodaji ni mogoče izključiti.

Omejitve in prepovedi odgovornosti, določene v tem razdelku in drugje v tem obvestilu o omejitvi odgovornosti: (a) so predmet prejšnjega odstavka; in (b) urejajo vse obveznosti, ki izhajajo iz tega obvestila o omejitvi odgovornosti, vključno s pogodbenimi in odškodninskimi obveznostmi ter obveznostmi zaradi kršitve zakonskih obveznosti.

Dokler so spletno mesto ter informacije in storitve na njem na voljo brezplačno, nismo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo.

Pokud jsou webové stránky a informace a služby na nich poskytovány bezplatně, neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakékoli povahy.